Loading...

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Bazie i rozlewni gazu płynnego w Radomiu przy ul. Tokarskiej 3. (aktualizacja, 01.2024 r.)

 1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres zakładu: Nazwa: Marian Janiszek i Wspólnicy MAR-ROM Sp. z o.o.Adres zakładu: ul. Tokarska 3, 26-616 Radom, województwo mazowieckieTelefon: +48 (48) 332 94 90Telefon kom.: +48 507 167 345WWW: www.marrom.ple-mail: [ … ]