Loading...

Instalacje Gazowe

Pomożemy Ci na każdym etapie inwestycji, przygotujemy wymaganą dokumentację projektową, wykonamy instalację zbiornikową i przygotujemy dokumentację powykonawczą do UDT i nadzoru budowlanego.
Gwarantujemy minimalną ingerencję na Twojej posesji, a nasza profesjonalna kadra zadba o każdy szczegół.

PRZYDATNE INFORMACJE

Gaz płynny jest źródłem energii powszechnie stosowany w gospodarstwach domowych. Wykorzystywany jest nie tylko w nowo budowanych domach, ale także w tych już zamieszkanych i remontowanych, jak i w budownictwie wielomieszkaniowym czy w osiedlach mieszkaniowych.

W budynkach wielomieszkaniowych i na osiedlach domków jednorodzinnych stosuje się system sieci gazowych, w którym każdy dom lub mieszkanie ma dostęp do sieci gazowej.

Sieć gazowa może być zasilana ze zbiorników magazynowych zlokalizowanych w jednym miejscu lub z kilku różnych miejsc (grup zbiorników) dla poszczególnych budynków, jeśli rozwiązanie takie jest bardziej efektywne.

Instalacje zbiornikowe na gaz płynny są dostosowane do indywidualnych potrzeb. W zależności od występującego zapotrzebowania na energię projektuje się instalację z doborem odpowiedniej bazy magazynowej zbiornika, zapewniającą optymalną pracę urządzeń. Instalacje zbiornikowe w zależności od zapotrzebowania na gaz mogą składać się z pojedynczych zbiorników lub z baterii zbiorników, które mogą być rozmieszczone sekwencyjnie, w zależności od lokalizacji, w której występuje zapotrzebowanie na energię. Instalacja zbiornikowa na gaz płynny to bezpieczeństwo, wysokiej jakości gaz, niezależność, komfort, wygoda i sprawny serwis.

 

Instalacja zewnętrzna:

Urządzenia montowane standardowo to:

 • Zbiornik naziemny lub podziemny,
 • Reduktor I stopnia,
 • Zawór kulowy do gazu,
 • Reduktor II stopnia,
 • Obudowa Reduktora II stopnia,
 • rura PE, armatura, itp.

DODATKOWA OPCJA:

System detekcji gazu

 

System detekcji gazu zestaw składa się z detektor propan-butanu DK – 15 sterowany mikroprocesorem montowany w pomieszczeniu gdzie znajduje się kocioł i elektrozaworu DN 20 montowanego na zewnątrz budynku (w skrzynce gazowej) gdy zostanie przekroczone dopuszczalne stężenie gazu detektor gazu wyśle sygnał wizualno – akustyczny oraz wyśle impuls do eletrozaworu który to zamknie dopływ gazu do budynku. 

Ochrona katodowa do podziemnego zbiornika

 

Ochrona katodowa jest metodą ochrony przed korozją, współdziałającą i uzupełniającą tradycyjne metody izolacji antykorozyjnych. Ochrona katodowa stosowana jest dla obiektów stalowych (zbiorników, rurociągów itp.) znajdujących się na lub w gruncie. Jej podstawową funkcją jest zabezpieczenie miejsc, w których izolacja jest niewystarczająca (pocienienia, uszkodzenia, błędy montażowe, utrata własności ochronnych powłoki z upływem czasu). Ochrona katodowa całkowicie zatrzymuje wszystkie procesy korozyjne. Łączne stosowanie izolacji i ochrony katodowej daje gwarancję pełnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Działanie ochrony katodowej zapobiega wpływom prądów błądzących, korozji mikrobiologicznej oraz korozyjnemu oddziaływaniu bezpośredniego otoczenia. Wybór metody ochrony katodowej zależy od własności chronionego obiektu i otoczenia, dokonywany jest na podstawie pomiarów i badań.

Podsumowanie dodatnich cech stosowania ochrony katodowej

 

 • stanowi najskuteczniejszy i ekonomicznie opłacalny system antykorozyjny przedłużający żywotność chronionych konstrukcji (rurociągów, zbiorników podziemnych);
 • instalacja ochrony katodowej jest inwestycją opłacalną, w porównaniu z wielokrotnie wyższymi kosztami wymiany skorodowanego zbiornika, remontów, przerw w eksploatacji, kar i kosztów usuwania skażenia środowiska;
 • ochrona katodowa doskonale współpracuje z klasyczną izolacją antykorozyjną, samoczynnie działając tam, gdzie istnieją lub pojawiają się ubytki izolacji;
 • prawidłowo zaprojektowana i wykonana ochrona katodowa nie wymaga okresowych uzupełnień, za wyjątkiem prostej wymiany niektórych typów elektrod aktywnych ulegających zużyciu,
 • metoda ochrony katodowej jest skuteczna przez długie lata,
 • dla zbiorników podziemnych organ właściwej jednostki dozoru technicznego, w przypadku wyposażenia zbiorników w funkcjonującą elektrochemiczną ochronę przed korozją, może przesunąć termin wykonania rewizji wewnętrznej albo wyrazić zgodę na zastąpienie jej innymi badaniami, uwzględniając, że powinna ona być wykonywana nie rzadziej niż co 10 lat. (Dz. U. z 2003 r. nr 135, poz. 1269 )