Loading...

MARIAN JANISZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA MAR-ROM

realizuję projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Elektrownia Słoneczna MAR-ROM Sp.J.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup, montaż i rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej pozyskiwanej z promieniowania słonecznego.

  • Całkowita wartość projektu wynosi: 1 968 399,75 PLN
  • Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 1 436 825,00 PLN
  • Wartość dofinansowania: 862 095,00