Loading...

MARIAN JANISZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA MAR-ROM

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Elektrownia Słoneczna MAR-ROM Sp.J.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup, montaż i rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej pozyskiwanej z promieniowania słonecznego.

  • Całkowita wartość projektu wynosi: 1 968 399,75 PLN
  • Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 1 436 825,00 PLN
  • Wartość dofinansowania: 862 095,00

MARIAN JANISZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA MAR-ROM

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 nr.umowy :POIR.03.04.00-14-1117/20-00”